Kezdőlap‎ > ‎Rólunk‎ > ‎

Hitvallás

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség vallja a 16. Pünkösdi Világkonferencián, Oslóban (1992 szeptemberében) elfogadott egyetemes Pünkösdi Hitvallást:

  • Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, és Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles Igéje.
  • Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.
  • Hiszünk Jézus Krisztus istenségében, szűztől történt születésében, bűntelen életében, csodatételeiben; mások helyett történt váltsághalálában, amellyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire. Hiszünk testben történt feltámadásában, mennybemenetelében; hisszük, hogy most az Atya jobbján van, és visszajön hatalommal és dicsőséggel.
  • Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitük által a Szentlélek végez el.
  • Hiszünk a vízkeresztségben, melyet az újjászületett személy hitvallása alapján - a Szentírás szerint - alámerítéssel végzünk el.
  • Hiszünk a Szentlélek-keresztségben, melynek bizonyítéka a nyelveken szólás, ahogyan a Lélek adja az Apostolok cselekedetei 2,4 szerint, valamint hiszünk a lelki- és a szolgálati ajándékok működésében.
  • Hiszünk a Szentlélek szolgálatában, aki képessé teszi a hívő embert arra, hogy istenfélő életet éljen.
  • Hiszünk az igazak és a bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a kegyelmet visszautasítók pedig ítéletre támadnak fel.
  • Hisz­ünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében. Elfogadjuk és valljuk az apostoli hitvallást.
  • Hisszük, hogy a keresztény hitet az élet mindennapi gyakorlatában alkalmazni kell.
Comments